Vanaf 2 september 2019 weer op NPO 1

  • Erik Akerboom

    Erik Akerboom van poltie nl

    Erik Akerboom (1961) is vanaf maart 2016 eerste hoofdcommissaris van politie. Als korpschef geeft hij leiding aan de Nederlandse politie. Eerder was hij secretaris-generaal van het ministerie van Defensie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

    Akerboom studeerde van 1982 tot 1986 aan de politieacademie in Apeldoorn. Hierna ging hij aan de slag bij het politiekorps in Utrecht. Hier vervulde hij tot 1998 diverse functies. Ondertussen behaalde hij zijn doctoraalexamen politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens werd Akerboom directeur Democratische Rechtsorde bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Vanaf 2003 was hij politiekorpschef in de regio Brabant-Noord.

    In april 2009 volgde hij Tjibbe Joustra op als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Vanaf december 2012 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Defensie. 

Media