Elke werkdag om 19:00 op NPO 1 /></h3>
    <span class=

  • René Bernards

    Biofoto René Bernards LinkedIn

    René Bernards is moleculair oncoloog bij het Nederlands Kanker Instituut en deeltijdhoogleraar moleculaire carcinogenese aan de Universiteit Utrecht. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kende René in 2013 een oeuvreprijs toe voor zijn baanbrekende onderzoek naar kanker. Hij liet hiermee zien dat iedere kankerpatiënt en zelfs iedere tumor uniek is, en dat de medische wetenschap behandelingen en geneesmiddelen zal moeten afstemmen op die individuele verschillen. In 2013 stelde hij in DWDD dat de meeste vormen van kanker over enkele decennia beschouwd kunnen worden als een chronische aandoening.