Elke werkdag, 19:00 op NPO 1

Gemist

  • Fragment

    Amnestiewet Suriname: Gerard Spong, Ramon Beuk - 5-4-2012

    Op 8 december 1982 worden in Suriname vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Desi Bouterse vermoord. Volgens het regime werden de vijftien ‘neergeschoten op de vlucht’. De precieze omstandigheden worden nooit opgehelderd en daarom wordt in 2000 een gerechtelijk onderzoek begonnen, vanaf 2007 gevolgd door een proces voor een krijgsraad. Op 23 maart jongstleden verklaarde een voormalige vertrouweling van Bouterse dat Bouterse destijds zelf twee tegenstanders heeft doodgeschoten. Partijgenoten van Bouterse, ondertussen president van Suriname, dienen echter een voorstel in voor een amnestiewet, die hem vrijwaart van een gevangenisstraf voor zijn aandeel. Die wet is vannacht aangenomen. Wat zijn de consequenties voor het proces en Suriname in het algemeen? Aan tafel: Gerard Spong en Ramon Beuk.